SchakelTV SchakelTV
SchakelTV is de online tv-zender van de Protestantse Wijkgemeente Camminghaburen. Elke zondag brengen we de kerkdienst vanuit De Schakel live via internet bij u thuis. U kunt de uitzending volgen op uw laptop, tablet of smartphone. Kunt u de dienst niet live meemaken dan kunt u de opnames van de laatste zes diensten terugvinden op SchakelTV.
lees meer »
 
Uitnodiging Uitnodiging
De Protestantse Wijkgemeente van Camminghaburen is blij dat ds. Wiebrig de Boer-Romkema verbonden wordt aan onze gemeente. Op zondag 4 juni a.s. zal zij samen met ds. Joke Baaij voorgaan in de dienst waarin we deze verbintenis feestelijk vieren.

Wij nodigen u en jou van harte uit tot het bijwonen van deze dienst.
Deze begint om 09.30 uur in De Schakel te Camminghaburen, Havingastate 7 te Leeuwarden.
Na afloop kunt u/kun je onze nieuwe predikant ds. Wiebrig de Boer-Romkema en haar gezin ontmoeten, en is er gelegenheid voor koffiedrinken en gelukwensen.
Wij kijken met u uit naar deze speciale zondag.

Namens de wijkkerkenraad en de voorbereidingscommissie,
Janny Berg, voorzitter
Trudy Dijkstra, scriba
secretariaat@kerkincamminghaburen.nl                                    
 
De Wereldwinkel De Wereldwinkel
Op moederdag, 14 mei j.l., was de tafel van de wereldwinkel weer rijk gevuld met bekende en nieuwe artikelen. Hoewel het niet heel druk was die ochtend, hebben de aanwezige verkopers Esther en Imke en alle kopers samen toch voor een heel mooie opbrengst gezorgd, namelijk 289,10 euro. 
Wist u dat we elke maand 3 kratten vol artikelen uit de wereldwinkel meenemen en na de verkoop nog maar 2 kratten terugbrengen? We verkopen dus gemiddeld een krat vol artikelen, en dat is echt een heel goed resultaat!  
We houden met het vullen van de kratten rekening met gewilde producten en met wensen van vaste kopers, maar we willen jullie ook graag elke maand iets laten zien van leuke en nieuwe kado-artikelen die voor een eerlijke prijs bij de wereldwinkel te koop zijn. Kom dus gerust  'es even kijken bij de tafel in de hal. 
De laatste twee zondagen van dit seizoen waarop de wereldwinkel present is zijn: 11 juni en 16 juli, voor en na de dienst. 
Piet en Froukje Houtstra

 
 
Foto's voor het smoelenboek Foto's voor het smoelenboek
Er staan nu ongeveer 176 gemeenteleden op onze website in het smoelenboek op onze ledenpagina, maar er ontbreken nog een heleboel foto’s van gemeenteleden. Nu er binnenkort een nieuwe predikant in onze wijkgemeente komt is het een mooie gelegenheid om het smoelenboek aan te vullen met een foto van u zelf, zodat onze nieuwe predikant, ds. Wiebrig de Boer het smoelenboek eens rustig kan bekijken en de gezichten bij de namen ziet.
Helpt u mee om dit smoelenboek compleet te maken?
lees meer »
 
De kerk is open De kerk is open

Elke donderdagmorgen van 10.30 - 12.00 uur is De Schakel open. Er wordt koffie / thee geschonken. Ook kan in de speciale ruimte die daarvoor is ingericht, in stilte een kaarsje aangestoken worden. De medewerkers van Open Kerk bieden een luisterend oor.

Opgelet: donderdag18 mei is er in verband met Hemelvaartsdag geen Open Kerk.
Jelly-Wil-Sity-Clara-Anja-Corrie
 
Aandacht voor het voorbedeboek Aandacht voor het voorbedeboek
In De Schakel is er altijd de mogelijkheid om een voorbede in het voorbedenboek te zetten. In de week voorafgaande aan de dienst kunt u een voorbede aanvragen en deze sturen naar schakelcontact@gmail.com. Voorbeden kunnen op de zaterdag tot 14.00 uur worden doorgegeven. Zo blijven we met elkaar verbonden via De Schakel en online.
 
Formulier contactgegevens Formulier contactgegevens
Wil je/wilt u nieuws vanuit De Schakel digitaal (via mobiele telefoon of mail) blijven ontvangen? Geef dan uw contactgegevens op en meld u aan voor de ledenpagina van de website. De ledenpagina is besloten en geeft toegang tot Nieuwsbrieven, de KICK, fotoalbums en contactgegevens van mede gemeenteleden.
 
Klik op het invulformulier om uw contactgegevens in te vullen voor de ledenpagina van onze website.
lees meer »
 
Geloven in Leeuwarden Geloven in Leeuwarden

Alle informatie over activiteiten, die door de verschillende aangesloten kerkgenootschappen in Leeuwarden worden georganiseerd, staat op de website www.geloveninleeuwarden.nl
Wanneer er wijzigingen zijn of een activiteit niet doorgaat wordt dat op deze website aangegeven.
 
Beleidsdocument 'Veilige Wijkgemeente' Beleidsdocument 'Veilige Wijkgemeente'

Wat betekent veilig voor ons? We willen graag dat de kerk een veilige plaats is voor iedereen, omdat iedereen van waarde is. Wat kunnen we binnen onze gemeente daarover met elkaar afspreken. 'Velige kerk, beleidsdocument van De Schakel Vetrouwens persoon en VOG'.
Een handleiding voor introductie van gedragscode, aanvragen VOG en aanstellen vertrouwenspersonen. Het complete document kunt u via deze link bekijken/lezen.