Diaconie Diaconie

Doel van de diaconie is het verwerven, beheren en aanwenden van financiële, materiële en menselijke middelen ter verzachting van nood dichtbij en veraf. Daarnaast vraagt de diaconie aandacht voor de medemens, waar ook ter wereld. De diakenen hebben ondersteuning van diaconale medewerkers die bij diverse taken assisteren.


De bekendste taak van de diaconie is het collecteren in de zondagse erediensten en bij een trouwdienst. Zij is ook verantwoordelijk voor de afdracht van de collectegelden. De diaconie verzorgt de tafel bij de avondmaalsdienst. En in de adventsperiode worden kerstattenties gemaakt en bezorgd bij gemeenteleden.

terug