zondag 3 juli 2022 om 9:30 uur

Zondagsdienst
Voorganger(s): Ds. Inge Landman
Muzikale begeleiding: Arjen Nauta

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. 

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor Kerk in Actie
Binnenlands diaconaat NL89 ABNA 0457 457 457.

terug