zo 22 sep 2019  om 11:00 uur
Voorganger: ds. Joke Baaij
Oecumene
Muzikale begeleiding: Arjen Nauta, Cantorij en muziekkorps Leger des Heils

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. Na de dienst is er koffie/thee en limonade.

De eerste collecte is voor de diaconie en kerk, het doel van de tweede collecte is voor Vredesweek.

terug