Open maaltijd Open maaltijd

Woensdag 10 november start de Eet- en Kookgroep in De Schakel.

Daarna elke tweede woensdag van de maand, behalve 12 januari 2022 dat wordt dan de 5e januari. Er is wel een beperkte deelname vanwege 1,5 meter afstand van elkaar.
Aanmelden op de maandagmorgen, tussen 9.00 - 11.00 uur bij Gretha van Dijk: telefoon (058) 266 29 63. Kosten voor een maaltijd zijn 5 euro.
De eetzaal is open vanaf 17.45 uur. Aanvang diner 18.00 uur.

Deze avond neemt Joke Schop, vanaf het begin één van de koks, afscheid als kok. In verband met haar leeftijd vraagt het kok zijn te veel van haar.
terug