woensdag 8 maart 2023

Open maaltijd

Locatie: 
 De Schakel
Tijdstip: 
 17.45 uur

Aanmelden op de maandagmorgen, tussen 9.00 - 11.00 uur bij Gretha van Dijk:
telefoon (058) 266 29 63.
De eetzaal is open vanaf 17.45 uur. Aanvang diner 18.00 uur.

terug