Geandewei Geandewei


Geandewei is het kerkblad voor de Protestantse Kerk in Fryslân en verschijnt eenmaal in de veertien dagen in een oplage van 15.000. In de Editie Leeuwarden staat algemeen nieuws en alle informatie van en voor de kerken en wijkgemeenten in Leeuwarden.
U kunt ook op de website kijken van Geandewei.

Kopij voor de rubriek 'Meeleven' in Geandewei (en op de liturgie) kunt u mailen naar Renske Struikmans, c.struikmans@upcmail.nl.
Graag voor donderdag 17.00 uur.

Overige kopij kunt u rechtstreeks (deadline vrijdag 20.00 u) mailen naar geandewei10@gmail.com

Een abonnement en mutaties kunt u aanvragen bij het Kerkelijk Bureau, Bij de Put, tel (058) 212 42 32. Zie ook www.kerkelijkburo.nl
 

terug