Geandewei Geandewei


Geandewei is het kerkblad voor de Protestantse Kerk in Fryslân en verschijnt eenmaal in de veertien dagen in een oplage van 15.000. In de Editie Leeuwarden staat algemeen nieuws en alle informatie van en voor de kerken en wijkgemeenten in Leeuwarden.
U kunt ook op de website kijken van Geandewei.

Kopij voor Geandewei kunt u mailen naar Renske Struikmans, c.struikmans@upcmail.nl.
Graag voor donderdag 12.00 uur.

Een abonnement en mutaties kunt u aanvragen bij het Kerkelijk Bureau, Bij de Put, tel (058) 212 42 32. Zie ook www.kerkelijkburo.nl
 

terug