Het Koninkrijk van God en de Gaza-oorlog Het Koninkrijk van God en de Gaza-oorlog
Op zondagmiddag 7 juli van 15.30 tot 17.00 uur organiseert de werkgroep Vorming en Toerusting in De Schakel een bijeenkomst over ‘onze’ kijk op Israël en de Palestijnen. In onze wijkgemeente leven vragen over de plaats die de PKN inneemt in het conflict tussen Israël en de Palestijnen. In de kerkorde wordt geschreven over ‘onopgeefbare verbondenheid’.

We willen u graag uitnodigen om met elkaar het gesprek aan te gaan over vragen als:
  • wat betekent het koninkrijk van God voor u?
  • wat verstaat u onder Israël (het volk van nu? of van vroeger? het land?)
  • welk begrip voelt u voor de Israëlische positie? En welke voor de Palestijnse strijd?
  • op welke wijze wordt u in uw geloof geraakt door de oorlog en welke pijnpunten ervaart u?
De PKN heeft een gespreksnotitie geschreven met de titel ‘Uw koninkrijk kome. Als pelgrims onderweg met Joden en Palestijnse christenen, hun wonden en veerkracht’. Dit stuk kunt u vinden via: https://protestantsekerk.nl/download27216/ (april 2024).

Toegang vrij.

Wij hopen op goede gesprekken met elkaar.
We ronden de bijeenkomst af met een korte viering.
De werkgroep V&T:
Marjan Bakker, Sjoukje Drijver, Wiebrig de Boer, Albert van der Marel

 
terug