donderdag 28 maart 2024 om 19:30 uur

- Witte donderdag - Heilig Avondmaal -
Voorganger(s): Ds. Wiebrig de Boer
Muzikale begeleiding: Oeds Wijnsma

De kerkdienst vindt plaats in De Schakel, Havingastate 7, Leeuwarden-Camminghaburen. 

De collecte is voor Stichting Fier.
U kunt uw gift overmaken naar NL 88 ABNA 0569 1016 62
 

terug