woensdag 30 maart 2022

Koffiegroep

Locatie: 
 De Schakel
Tijdstip: 
 10.00 uur  - 11.30 uur

Gastspreker is ds. Doekle de Boer.
Organisatie en vervoer: Eerde Koopmans, telefoon (058) 267 51 95, e-mail eerde.koopmans@kpnmail.nl

terug