Liefde en trouw vieren Liefde en trouw vieren


Wanneer je om een zegen wilt vragen over je relatie of huwelijk, dan kun je contact opnemen met de predikant.
In Camminghaburen kan iedereen, ongeacht sekse of levensverbintenis (huwelijk/samenlevingscontract), om een zegen vragen over hun huwelijk of levensverbintenis. Ter voorbereiding worden twee gesprekken gevoerd.

terug