woensdag 11 mei 2022

Open maaltijd

Tijdstip: 
 17:45 uur

De Eet- en Kookgroep in De Schakel is weer gestart en elke tweede woensdag van de maand kunt u naar de Open Maaltijd.
Er is wel een beperkte deelname vanwege 1,5 meter afstand van elkaar.
Aanmelden op de maandagmorgen, tussen 9.00 - 11.00 uur bij Gretha van Dijk:
telefoon (058) 266 29 63.
De eetzaal is open vanaf 17.45 uur. Aanvang diner 18.00 uur.

terug