Tienerdiensten Tienerdiensten

Het doel van de tienerdiensten is de jongeren tijdens de erediensten bezig te laten zijn met geloven en zingeving, aansluitend bij hun leef- en belevingswereld. Er staat tijdens de bijeenkomst een thema centraal dat verwerkt wordt in verschillende werkvormen zoals spelvorm, stille wanddiscussie enz. Er wordt tevens muziek gedraaid die aansluit bij het thema. De bijbel wordt hierbij als uitgangspunt gebruikt.
De diensten vinden één keer maand plaats, meestal is dit de tweede zondag van de maand.

terug