Uit de wijkkerkenraad van 3 juni Uit de wijkkerkenraad van 3 juni
We hadden op deze avond een volle agenda en een volle tafel vol betrokken mensen. In dit bericht licht ik twee onderwerpen uit de veelheid van wat voorbij kwam.

Het was fijn om Judith Wietsma te verwelkomen en van haar te horen dat zij samen met Riny van Sloten en Margriet Holterman met enthousiasme de schouders heeft gezet onder het dovenpastoraat en de coördinatie daarvan. We wensen hen veel succes en vooral plezier in hun contact met onze dove en slechthorende geloofsgenoten.

Bert Hummelen en Sytske Hoekstra brachten in deze vergadering al het gedane werk en de ideeën, visie en missie van de werkgroep Groene Kerk onder onze aandacht. Best confronterend, zoals de zorg en de urgentie doorklinkt in deze visie en missie. Wat ligt hier een uitdaging voor iedereen en zeker ook voor ons als gemeente, zoekend naar wat het is om kind van God te zijn.

Als wijkkerkenraad zijn we blij dat de werkgroep ons hierin bij de hand wil nemen, en hebben we van harte ingestemd met de ingeslagen weg van de werkgroep Groene Kerk. De werkgroep zal zelf nieuwe initiatieven nemen, toewerken naar een aansluiting bij Groene Kerken, en de gemeente hierin verder meenemen. De wijkkerkenraad zal de in de visie en missie omschreven opdracht om goed te zorgen voor de aarde ook integreren in haar identiteit en beleid.
Namens de wijkkerkenraad, Froukje Houtstra
terug