Verslag Groene Kerkenavond 24 april 2024 Verslag Groene Kerkenavond 24 april 2024
Deze Groene Kerkenavond werd georganiseerd door de Werkgroep Groene Kerk De Schakel van de Protestantse Wijkgemeente Camminghaburen te Leeuwarden.
De avond was een vervolg op het Convenant Groene Kerken van 10 oktober 2023 waarin 10 kerken in Leeuwarden met elkaar afspraken om elk jaar stappen te nemen in duurzaamheid en met elkaar daarover uit te wisselen.
Om half acht stroomden er een stuk of 40 mensen naar binnen van de volgende kerken: Grote Kerk, Lutherse Kerk, Doopsgezinde Kerk, Kerk uit Lekkum, St.Vitusparochie, Remonstrantse Kerk, Oase.

Allereerst kregen we een frisse start mee door een ´spoken word´ intro van de Leeuwarder woordkunstenaar Kuo Weh Ho (KUÒ).

Daarna gingen we met elkaar in gesprek in aparte ruimtes. KUÒ kwam overal even langs
Na dik drie kwartier, waren we nog lang niet uitgepraat, maar gingen we toch terug naar de kerkzaal voor een korte terugkoppeling uit de werkgroepen.
In oneliners (dus heel onvolledig) samengevat:
1. Samen optrekken:
Interkerkelijk, niet innerkerkelijk, kunnen we elkaar hoop geven.
2. Kerkenraad:
Belangrijk is dat deze signaal geeft dat ons eigen groene handelen belangrijk is.
3. Draagvlak:
Te vermijden is polariseren en moraliseren, wel mensen betrekken en meenemen.
4. Overheidsbeleid:

Als kerk naar buiten laten zien waar je voor staat, een goed voorbeeld zijn.
5. Banken:

Hier zitten veel haken en ogen aan wat gezamenlijk beter uitgezocht moet worden.
KUÒ vertelde ons, dat het woord ´samen´ hem bij alle werkgroepen was opgevallen.
Hij had een tekst gemaakt van alles wat hij had gehoord en vroeg ons om elke keer als hij het woord ´samen´ uitsprak het woord ´samen´ mee te spreken en een hand op te steken.
Eén opvallende zin uit zijn tekst: ´Samen - kom je tot zingeving, van dialoog naar ingeving´.

Vervolgens stond Alex Riemersma (Grote Kerk) op en deelde boekjes Plasticvrij Vasten uit. Deze boekjes staan vol praktische tips voor plasticvrij leven.

Daarna was het tijd voor het doorgeven van het ´Stokje´. Dit bleek een mapje te zijn waarin o.a. het Convenant is opgenomen. De bedoeling is dat daar ook de verslagen van de komende Groene Kerkenavonden in worden opgenomen, opdat de resultaten behouden blijven en er op kan worden voortgebouwd. Germa Kamsma (initiatiefneemster Convenant Groene Kerken, St.Vituskerk) gaf het Stokje door aan Tjitske Hiemstra (Doopsgezinde Kerk).
De volgende Groene Kerkenavond is op 10 oktober 2024. Dit is de Dag van de Duurzaamheid.
Wie meer wil weten over de Groene Kerkenavond van 24 april 2024 kan contact met ons opnemen via Reimer Brouwer reimerbrouwer@live.nl.
terug