Bezoek van predikant Bezoek van predikant

Naast het genoemde vrijwilligerswerk is in onze wijkgemeente een predikant werkzaam, namelijk ds. Helmer le Cointre.

Wat te doen als u pastorale hulp nodig heeft?
De eerste aandacht en hulp zult u ontvangen van familie, vrienden en misschien ook van gemeenteleden, met wie u contacten hebt. Maar het kan zijn dat u andere zorg nodig hebt. Naast de genoemde bezoekgroepen is de predikant daarvoor beschikbaar.
U kunt zelf ook rechtstreeks contact opnemen met de predikant, bijvoorbeeld op zondagmorgen na de kerkdienst in De Schakel.

Ds. le Cointre wordt secretarieel ondersteund bij het pastorale werk door Renske Struikmans. Voor het maken van afspraken met ds. le Cointre kunt u contact met haar opnemen, telefoon (058) 266 65 96.

Waarvoor kan een beroep worden gedaan op de predikant?
Een predikant is gespecialiseerd en geschoold in levens- en geloofsvragen. Het pastoraat kan heel veel omvatten. Te denken valt aan: geloofszaken, omgaan met angst, omgaan met de naderende dood; leren omgaan met eigen beperkingen, verwerking van moeilijkheden uit een vroegere levens-periode; depressiviteit, stress, rouwverwerking, huwelijks- en vriendschapsrelaties.
Iedereen, binnen en buiten de kerk, kan een beroep doen op de predikant. Vaak blijkt dat godsdienst en religieuze gevoelens in allerlei zaken en problemen meespelen. Dat is het specifieke werkterrein van een dominee. De predikant zal niet alle mensen kunnen helpen en zal dan doorverwijzen naar een andere hulpverlener.

terug